GS-facket satsar på framtiden!

Nu har man lyckats med att ta första steget mot ett starkare ungdomsforum inom GS. Under två dagar har ungdomar från alla avdelningar i GS samlats på en ungdomskonferens. I ledning av Marcus Linnros som är med i centralaungdomsforum med Joel Snell, Cassandra Davidsson och Patric Rosenqvist.  

Vi har arbetat fram hur vi ska skapa en bättre framtid. I arbetsgrupperna påtalades det vikten av att besöka alla årsklasser i skolorna, på de yrkesinriktade programmen inom GS-facket. Vi fick tips och råd hur vi i facket kan forma våra skolbesök, vilket leder till bättre och intressantare information till eleverna. Som föreläsare hade vi två karismatiska personer, Magnus Drougge, operativt ansvarig och Leif Johansson. 

 På de flesta avdelningarna saknar vi fungerande ungdomsråd, det leder till ett skört ungdomsarbete. Då de flesta avdelningarna i dagsläget inte har ett ungdomsråd upptäcker vi att när ungdomsansvarige slutar finns det inga efterträdare. Sedan finns behovet av ett råd så att det stöttar upp den ungdomsansvarige. På centralnivå önskar vi ett starkt ungdomsforum. Utan de engagerade eldsjälarna i det centrala ungdomsförbundet hade det aldrig blivit en ungdomskonferens. Ett stort tack ska ni ha! 

 Det vi tar med oss från dessa dagar är optimismen för framtiden.  Vi tillsammans med respektive avdelning har nu ansvaret för att förbättra ungdomsverksamheten. Nu har vi fått verktygen för att sätta igång arbetet.

Sandra Olsson, ungdomsansvarig avd 10