Därför ska vi lyfta och tro på den yngre generationen

På bilden: Ungdomsrådets Patric Rosenqvist, Sandra Olsson och Joel Snell på Ungdomskonferensen hösten 2015.

På förbundsmötet den 25 november lyfte jag, Sandra Olsson, och Camilla Erlandsson fram den yngre generationens talan. Vi ville berätta vad som händer när organisationen tror på de "unga" och berätta vad syftet är med att den yngre generationen får plats. 

Vi har avdelningar i GS där ungdomsverksamheten fungerar bra. Sedan har vi avdelningar där den fungerar mindre bra. Vi ser problematiken när ungdomsverksamheten brister på både förbunds- och avdelningsnivå. När inte skolinformationen görs på de yrkesinriktade programmen får inte eleverna kunskap om varför facket är viktigt. De kommer ut i arbetslivet utan att veta vad facket har för roll eller vad ett kollektivavtal är! Tyvärr är inte facket en självklarhet för alla, därför är skolinformationen en viktig pusselbit i att bygga ett starkare förbund. Det är upp till oss att visa varför vi finns och vad facket står för. Det är viktigt att vi ser till att komma ut till de yngre i skolor och på arbetsplatser för att få de att förstå fackets och medlemskapets värde. För det som är självklart för mig och er är ingen självklarhet för den som inte vet vad facket är!!!

GS-facket har 41 550 aktiva medlemmar, av dessa är en fjärdedel 35 år eller yngre. En betydande del av medlemskåren är unga, de bör därför också finnas på beslutsfattande positioner i organisationen. Detta för att kunna representera och lyfta fram den yngre generationens talan och frågor. Tyvärr är det oftast dessa medlemmar som hamnar i otrygga anställningar och sitter löst vid nerskärningar, som helt enkelt har det tuffast på arbetsmarknaden. 

Om vi tror på och lyfter ungdomsverksamheten kommer det bidra till ett starkare GS i framtiden likväl som i nutiden. Ungdomssatsningen har hittills bland annat lett till:

  • Att engagerade ungdomar på en avdelning har ökat från 2 till 8.
  • Vissa avdelningar har genomfört skolinformation för första gången på flera år.
  • Flera avdelningar har startat ungdomsråd eller ungdomskommittéer.
  • Mål och verksamhetsplan genomfört med en budget som har ökat på flera avdelningar.
  • Det har tagits fram olika ungdomsutbildningar på avdelningar för att främja fackets värderingar. En utbildning var i att agitera och informera.
  • Ungdomsinformationen görs nu av yngre förtroendevalda.
  • Några avdelningar ska börja arbetet med "eko", elevkontaktombud. 

Låt ungdomsverksamheten vara en naturlig del i verksamheten. Lyft och tro på den yngre generationen för att vi ska utvecklas och bli starkare. Likväl är det viktigt att de yngre möter och lyssnar på den kunskap som de med längre erfarenhet har.

En stark ungdomsverksamhet behövs både för att säkra framtidens behov av fackliga ledare och representanter, men även för att idag få en större dynamik och bredare verksamhet i organisationen. Vi blir starkare idag, samtidigt som vi tryggar GS framtid. 

Sandra Olsson, sammankallande centrala ungdomsrådet