För att nå fackliga framgångar måste vi vara många och starka, från lokal till central nivå, och arbeta tillsammans över nationsgränserna.

Det går att mildra globaliseringens negativa effekter, globala ramavtal med multinationella företag är ett bra exempel på detta.

Globala ramavtal hänvisar till FN-organet ILO:s konventioner om grundläggande fackliga rättigheter, till exempel rätten att organisera sig fackligt, rätten att förhandla kollektivt, förbud mot barnarbete och förbud mot diskriminering.