Övrig information

Samarbeten i Norden & Europa

Det nordiska samarbetet handlar till stor del om att samordna de nordiska förbundens ståndpunkter för att säkra det nordiska inflytandet på Europanivån. Det brukar talas om en nordisk arbetsmarknadsmodell och det är viktigt att vi i arbetet på europanivå är starka och enade för att få och öka förståelsen för den nordiska modellen.

Många politiska beslut har sitt ursprung i beslut på EU-nivå. Vi vill försöka påverka redan när förslagen väcks inom EU kommissionen eller EU-parlamentet. Det kräver ett mer intensivt arbete för att följa vad som händer på EU-nivå. Våra europeiska federationer spelar en viktig roll för att samordna ett sådant arbete.