Sammanfattning från kongressen

Här sammanfattar vi höjdpunkterna för GS kongress på Conventum, Örebro. 

Första dagen

Kongressen inleddes med att förbundsorförande Per-Olof Sjöö inledde med ett tal där han målade ut utmaningarna och möjligheterna som förbundet står inför. Men också att denna kongress är kongressombudens kongress och han uppmanade dem att göra sin röst hörd och att förvalta förtroendet som det innebär att vara kongressombud. 

 • Vi gästades av statsminister Magdalena Andersson (S) som pratade om att GS-fackets medlemmar leder klimatomställningen. Hon pratade också om de politiska prioriteringarna samt uppmärksammade förbundets arbete med att höja pensionerna.
 • Vi gästades av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) som också han lyfte GS-fackets medlemmar och vilken roll skogsråvaran har i klimatomställningen. Men också att detta är jobb som skapas i glesbygd.
 • Vi gästades av samhällsdebattören Linnéa Claesson som fokuserade på vikten av att vara modig, snäll och stå upp för alla människors lika värde. Talet följdes upp av ett samtal mellan Linnéa och förbundsordförande Per-Olof med fokus på vilken roll vi som fackförbund har för att stå upp för demokrati och alla människors lika värde.
 • Vi gästades också av SSUs förbundsordförande Lisa Nåbo som pratade om vikten av att vi som arbetarrörelse lyssnar på medlemmarnas politiska prioriteringar och frågor. Hon pratade också om vikten av att få fler att engagera sig politiskt.
 • Kongressen antog också ett gemensamt uttalande med Byggnads kongress som går att läsa här


I videon ovan kan du se och höra när förbundsordförande Per-Olof Sjöö gästade vår kongresstudio! 

Andra dagen

 • Andre vice ordförande Jörgen Johansson gick igenom verksamheten från perioden 2015-2020. Under dragningen lyfte några ombud bland annat frågor om ekonomi och HBTQ-certifiering.
 • Det blev en lång debatt om rapporten om centraliserad ekonomi som slutade med att förbundsstyrelsens förslag om sambesvaring justerades efter att flera ombud argumenterat för ett antal förändringar. Justeringarna innebär att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska se över hur den ekonomiska redovisningen ska se ut på förbundsmötet samt trappa ner grundbeloppet i flera steg för att ge avdelningarna bättre förutsättningar att anpassa verksamheten efter grundbeloppet.
 • Vi gästades av internationella bygg- och träfederationens generalsekreterare Ambet Yuson som tackade GS för stödet till våra ukrainska fackliga kamrater och pratade om vikten av internationell facklig solidaritet.
 • Vi gästades också av Robert Martinez från det amerikanska facket International Association of Machinists and Aerospace Workers som pratade om fackligt samarbete över gränserna och vikten av facklig kamp.

Tredje dagen

Under kongressens tredje dag behandlades flera motioner, nedan följer ett urval:

Samgående med annat förbund

 • Debatt om förbundet ska utreda eller inte utreda ett samgående med ett annat förbund. En överväldigande majoritet sa nej. 

Krav på utbildning för att klubbar ska få förhandlingsmandat

 • Debatt om det ska föreligga krav på utbildning för att få förhandlingsmandat. Förslaget röstades ner och förbundsstyrelsens linje om att den med förhandlingsombud efter att den fått uppdraget ska få gå fackliga utbildningar vann gehör.

Organisationsrapportens att-satser

 • Debatt om hur mycket kongressen ska detaljstyra avdelningarnas mål- och verksamhet. Förbundsstyrelsen lyssnade på kongressen och flera att-satser i organisationsrapporten skrevs om.

Facklig-politisk samverkan

 • Det är alldeles uppenbart att det finns ett stort fackligt-politiskt engagemang hos kongressombuden. Bland annat höll förbundsstyrelseledamoten Dan Strängby ett ordentligt brandtal om vikten av fackligt-politisk samverkan och hur väl samarbetet med Socialdemokraterna tjänat förbundets medlemmar.
 • Det blev också en debatt om huruvida förbundet ska driva frågan om kortare arbetstid via avtalsvägen eller lagstiftningsvägen. Efter votering landade kongressen i att gå på förbundsstyrelsens förslag.

Kongressen fick också höra tal av Daniel Fernandez från UNI Graphical & Packaging. Daniels budskap var tydligt, ju fler vi är, desto starkare är vi och arbetsgivarna måste lyssna på våra krav.

Det genomfördes också ett panelsamtal med internationella gäster från Litauen, Lettland, och England som fokuserade på gemensamma fackliga utmaningar, hot och möjlighet.

Vi hörde också tal från Tom Deleu, generalsekreterare på europeiska federationen för bygg- trä- och skogsarbetare. I sitt tal tackade Tom GS-facket för förbundets stöd i arbetet med att bygga starka fackföreningar för Europas bygg- trä- och skogsarbetare.

Fjärde dagen

Sista dagen på GS-fackets kongress inleddes med att motorsågskonstnären Ulla Haglund bjöd på uppvisning. Ur en stock sågade hon fram en björn, tack till Ulla för en uppvisning värdig en GS-kongress!

Flera motioner hanterades också. Här är några exempel:

Medlemsrekrytering

 • Det hade inkommit ett par motioner på temat medlemsrekrytering. Det blev en lång diskussion om huruvida elevmedlemskapet ska utökas till de som går VUX-utbildningar. Förbundsstyrelsen menade att motionen var besvarad då motionens intentioner är möjliga idag. Men efter flera voteringar och lång debatt bifölls motionen med 7 rösters marginal.

 Medlemsavgift

 • Flera motioner argumenterade för att ta bort taket på medlemsavgiften. Men kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och taket i medlemsavgiften är kvar.

Kongressen gästades också av LOs ordförande Susanna Gideonsson som bland annat talade om att det nu är hög tid att slopa karensavdraget, att fackliga måste ta mer plats i politiken och att EU ska hålla sig borta från svensk skogspolitik och lönebildning.

Till kongressens avslutning fick vi lyssna på musik från Frida Öhrn.

Förbundsordförande Per-Olof Sjöö avslutade med ett tal där han tackade kongressen för bra och viktiga diskussioner. Nu har vi alla förutsättningar för att under kommande kongressperiod fortsätta organisera, företräda och kämpa för våra medlemmar!

Hade du inte möjlighet att följa kongressen live?
Lugn!Det går att se kongressen i efterhand samt ta del av filmer inspelade i vår kongresstudio här!

Publicerad: