Avdelningens kalendarium

Här kan du se vad som är på gång i avdelningen! 

Hösten/Vintern 2023

28 – 29 augusti
Styrelsemöte 4 + Verksamhetsplanering

25 september
Repskapsmöte digitalt

2 oktober
VU Digitalt

16 oktober
Styrelsemöte 5 Digitalt

20 november
VU Digitalt

4 december
Styrelsemöte 6 Borås

Vinter/Våren 2024

15 januari
VU Digitalt

5 februari
Styrelsemöte  Digitalt

11 mars
VU digitalt

2 april
Styrelsemöte Borås

23 april
Repskapsmöte och Konstituering