Ordförande har ordet

LEDAREN

Nu fixar vi allt!

Så lät det innan valet i höstas från Kristersson, Åkesson, Busch och gänget. Nu har 100 dagar passerat sedan valet. Det händer inte mycket eller rättare sagt inget direkt bra för oss arbetare. Vissa branscher är hårt pressade och tvingas stänga igen produktionen på grund av tomma orderböcker. Från regeringen och SD är det tyst, det hörs inte ett ljud, det läggs inte fram några som helst förslag på hur krisen ska hanteras.
Korttidsavtalen liknande dem under pandemin kanske skulle underlätta för företagen i branschen.

Istället friställs ytterst kompetent produktionspersonal från bland annat husfabriker eftersom deras kunder, vanligt folk, drar åt svångremmen på grund av högre räntor och skenande inflation. Dessutom råder det bostadsbrist på många håll i landet. Tyvärr är det många som lagt sina drömmar om att bygga hus på hyllan. De har helt enkelt inte råd. Varför är bostadsbyggandet eller rättare sagt allt byggande, ett så angeläget ämne för mig och för oss? Svaret på den frågan är enkel, byggandet genererar nya jobb i stort sett i alla andra branscher. Är borgerligheten över huvud taget intresserade av att skapa jobb? Bryr de sig om bostadsbristen över huvud taget? Eller hoppas de på att de fria marknadskrafterna löser allt?

Avtalsrörelsen är i full gång. Avdelningens nio sektioner åker nu runt på arbetsplatsbesök och informerar om avtalsrörelsen och vad som händer vid en eventuell konflikt. Nu gäller det att vi håller ihop om vi ska lyckas vid förhandlingsbordet. Att vi står bakom förhandlingsdelegationerna och är väl förberedda om det blir konflikt.

Arbetsgivarna driver avtalsrörelse via lobbyister eller med reklam som når oss via TV soffor. Vi har inte samma ekonomiska resurser. Men blir det konflikt så sker den på arbetsplatsen och inte i någon TV soffa. Då får vi medlemmar i föreningen hjälpas åt att hålla ihop. Är vi många medlemmar och har hög organisationsgrad ökar våra chanser att lyckas i avtalsförhandlingarna. Finns det någon på din arbetsplats som inte är medlem i facket ännu, ställ frågan om de vill gå med! Vi behöver vara så många som möjligt om vi ska lyckas få löneökningar och bättre villkor. De som står utanför facket, står på arbetsgivarens sida. På arbetsmarknaden finns bara två sidor.

Gemensam Styrka!
Henrik Brolin
Avdelningsordförande