Studier 2023

Hör av dig till avdelningen eller studieansvarig vid intresse för någon av utbildningarna i häftet – även om anmälningstiden har gått ut!

ABF

FACKLIG INTRODUKTION

Detta är en utbildning kopplad till den avtalade rättigheten om facklig introduktion. Det är en grundutbildning där du får svar på dina vanligaste frågor som rör arbete, facket, arbetsmiljö, lön, lagar, avtal och försäkringar.
1 dag, för alla medlemmar

MEDLEMSUTBILDNING

Under tre dagar får du information om hur du kan påverka saker till det bättre både på din arbetsplats och inom din fackliga organisation. Du får också en inblick i hur fackföreningen startade, fungerar och är uppbyggd. Vi kommer även gå igenom hur du är försäkrad på jobbet och på fritiden.
Under kursen går vi bland annat igenom: Vilka rättigheter och skyldigheter har du? Vad är ett kollektivavtal och hur påverkar det dig?

Kursen är på 3 dagar och för alla medlemmar.

Sista anmälan är senast 1 månad före kursstart.

Inplanerade utbildningar våren 2023:
22/3 + 29/3 + 30/3       Ystad
27/3 + 28/3 + 29/3       Hässleholm
3/4 + 4/4 + 5/4            Helsingborg
25/4 + 26/4 + 27/4       Åstorp
27/4 + 4/5 + 11/5          Kristianstad
9/5 + 10/5 + 11/5          Helsingborg
9/5 + 10/5 + 11/5          Lund
9/5 + 16/5 + 23/5         Malmö
24/5+ 31/5 + 7/6          Hässleholm
30/5 + 31/5 + 1/6         Åstorp
27/6 + 28/6 + 29/6      Helsingborg

Inplanerade utbildningar hösten 2023:
5/9 + 6/9 + 7/9            Åstorp
13/9 + 14/9 + 15/9        Malmö
13/9 + 20/9 + 27/9       Kristianstad
26/9 + 27/9 + 28/9      Helsingborg
27/9 + 4/10 + 5/10       Ystad
10/10 + 17/10 + 24/10    Malmö
16/10 + 17/10 + 18/10    Hässleholm
17/10 + 18/10 + 19/10    Helsingborg
1/11 + 8/11 + 15/11         Osby
7/11 + 8/11 + 9/11          Åstorp
13/11 + 14/11 + 15/11      Lund
14/11 + 21/11 + 28/11     Malmö
4/12 + 5/12 + 12/12      Hässleholm
5/12 + 6/12 + 7/12       Åstorp

VALD PÅ JOBBET

(grundläggande förtroendemannautbildning)

Denna utbildning går igenom rollen som förtroendevald - det fackliga arbetssättet, rättigheter och skyldigheter som förtroendevald, grunderna i arbetsmarknadslagstiftning och arbetstagarnas försäkringsskydd via kollektivavtalet. Utbildningen är tvärfacklig, vilket innebär att andra förbunds medlemmar kan komma att delta.
3 dagar, för alla nya förtroendevalda

MEDLEMSUTBILDNING 2

Utbildning som ger deltagarna en allmän kunskap om arbetsmarknaden och dess olika parter. Utbildningen ska ge en förståelse om hur politiska beslut påverkar arbetsmarknadens parter samt den enskilde medlemmen.
3 dagar, för alla medlemmar.

LO

Ungutbildningar – Lär dig mer om facket
Detta är fackliga utbildningar för ungdomar under 30 år, där du lär dig mer om facket samt hur du är med och påverkar i organisationen och samhället. Utbildningarna har olika inriktningar vilket gör att du kan välja vilka delar du genomgår och i vilken ordning, dock bör du börja med den som heter ’Om facket’.
Övriga utbildningar är ’Om samhället’, ’Om feminism’, ’Om främlingsfientlighet’ och ’Om försäkringar’, därtill finns en specialutbildning för dig som vill bli skolinformatör.

ABF/LO

Dessa utbildningar är tvärfackliga, vilket innebär att andra förbunds medlemmar kan komma att delta.

Länk till ABF:s hemsida: www.abf.se/kurser--evenemang/ (filtrera på Skåne eller Blekinge under plats samt Samhälle, politik, fackligt under ämne)

Länk till LO:s hemsida: www.skane.lo.se/skane/facklig_utbildning

Vill du anmäla dig till någon av ABFs eller LOs utbildningar så kontaktar du avdelningen.

Kontakt avd 1 Skåne/Blekinge
Telefon: 010-470 84 01
Mail: avdelning1@gsfacket.se
Studieansvarig:
Mikael Olsson 0705-95 56 84
mikael.olsson@gsfacketavd1.se

 

Kompetenshöjning för klubbar

Vi kommer till er och går igenom vad ni behöver ha koll på som fackklubb; vad som förväntas av er och vad ni kan förvänta er från avdelningen och förbundet. Vem frågar man när… osv.

Vi skapar en målbild gemensamt för klubbens utveckling, prioriteringar, fackliga introduktioner, samarbetsmodeller med arbetsgivare och praktiska tips.

Kurslängd: 1/2 dag.
Var: Hos er, på företaget.
När: Enligt överenskommelse.
Målgrupp: Fackklubbar som vill ha uppfräschning av sina kunskaper.
Förkunskaper: Inga.

 

Studieorganisatörsutbildning 1

Vi går igenom vilka rutiner vi har när vi söker ledigt hos arbetsgivare.
Deltagarna får en inblick i studieledighetslagens tillämpning.
Vi tittar på GS studieprogram samt ABF:s och LO:s utbildningar både centralt och regionalt.

Kurslängd: 1 dag.
Var: På avdelningskontoret i Helsingborg.
När: Under maj månad.
Målgrupp: Nyvalda studieorganisatörer.
Förkunskaper: Inga.

 

Kontaktombudsutbildning

Kontaktombudets roll är oerhört viktig för den fackliga rörelsen. Genom kontaktombuden får vi en levande fackförening med förgreningar hela vägen ner på golvet, längst ut till varje medlems åsikter.

Det är just därför vi behöver samla ihop er denna dag. Vi vill checka av, göra er delaktiga och gå igenom eventuella nyheter.

Kontaktombudens kunskap och engagemang är en riktig och viktig stöttepelare för facklig organisering.

Kurslängd: 1 dag.
Var: På Backagården i Höör.
När: Under oktober månad.
Målgrupp: Alla kontaktombud i avdelning 1.
Förkunskaper: Önskvärt med Nyvald på jobbet.

 

Välkommen till GS-facket

Detta är en dag som ger dig grova penseldrag kring hur den svenska modellen fungerar, hur du kan påverka och vilket fackligt arbete som faktiskt utförs.

Det innebär att du kommer att få en bättre inblick i vad facket gör för dig och dina arbetskamrater och vad du faktiskt får för din medlemsavgift.

  • Vilken nytta har du av facket?
  • Varför är ditt beslut att gå med i facket ett riktigt bra och viktigt val?
  • Hör facklig verksamhet och politik ihop överhuvudtaget?

Anmäl dig så förklarar vi hur, vad och varför.

Kurslängd: 1 dag.
Var: På Backagården i Höör.
När: 22 februari.
Målgrupp: Alla medlemmar i avdelning 1.
Förkunskaper: Inga.
Sista anmälan: 20 januari.

 

Förhandlarutbildning steg 1

Här vänder och vrider vi på rollen som förhandlare. Tanken är att du ska lämna denna utbildning som en mer självsäker och bättre förhandlare.

Vilka regler och lagar är det som gäller när du vill kalla till alternativt blir kallad till förhandling? Vilka skyldigheter måste uppfyllas för att förhandlingen ska vara giltig?
Dessa frågor och flera andra tas upp under utbildningen.

Du får också vara med och planera och genomföra riktiga förhandlingsscenarier som analyseras, risas och rosas.

Kurslängd: 4 dagar uppdelat på 2 dagar vid 2 tillfällen.
Var: På Backagården i Höör.
När: Under oktober månad.
Målgrupp: Förhandlingsombud och klubbstyrelse.
Förkunskaper: Önskvärt med Nyvald på jobbet.

 

Avtalskunskap

Detta är en utbildning för dig som är förtroendevald och vill lära dig mer om hur kollektivavtalet är uppbyggt och dess innehåll.

Hur och på vilket sätt man kan hitta stöd i kollektivavtalet vid förhandling, semesterutläggning, lönesättning, OB-tillägg, skiftgång med mera tas upp i denna utbildning.

Kollektivavtalet är en regelbok där båda parter blir mer jämbördiga om man använder det på rätt sätt. Den är också den minsta gemensamma nämnaren, dvs ett golv. Ni har all möjlighet att förhandla fram bättre lokala lösningar än branschens kollektivavtal, men aldrig sämre.

Utbildningen kommer att hållas två gånger – en gång för de grafiska avtalen (infomedia/förpackning/tidning) och en gång för träavtalen (träindustri/stopp/trävaru/skog/sågverk)

Kurslängd: 2 dagar.
Var: På Backagården i Höör.
När: Under maj respektive augusti månad.
Målgrupp: Alla förtroendevalda i avdelning 1.

 

Vald i GS

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning av ’Vald på jobbet’. Vi går igenom våra stadgar och GS som organisation, samt hur vi kan jobba för att vara med och utveckla och påverka i vårt förbund. Vi kommer inte att jobba så mycket utifrån lagar och avtal, därav kravet på att du gått ”Vald på jobbet” innan du går denna.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och delaktigheten i det fackliga arbetet i GS som förbund.

Kurslängd: 3 dagar.
Var: På Backagården i Höör.
När: Under december månad.
Målgrupp: Förtroendevalda i GS.
Förkunskaper: Vald på jobbet (grundläggande förtroendemannautbildning)-