GS framtidsakademi - En storsatsning på de unga!

GS-facket har tagit beslut om en långsiktig satsning på att stärka unga förtroendevalda GS:are i deras fackliga uppdrag. GS framtidsakademi är en av de största satsningarna i förbundets historia och sträcker sig över flera år fram till hösten 2025.

Det må vara en klyscha men det gör det inte mindre sant: de unga är framtiden, och GS-facket gör nu en storsatsning på framtiden!

Alldeles nyligen tog GS-facket beslutet att inrätta och genomföra ett helt nytt program: GS framtidsakademi.

GS framtidsakademi är ett program som löper över flera år. Tanken är att varje deltagare som går framtidsakademin ska rekrytera en ny deltagare varje termin som också ska gå utbildningen. Målgruppen är fackligt förtroendevalda upp till 35 år. I ett första skede kommer varje avdelning få nominera upp till 4 deltagare, varav 2 får möjligheten att påbörja programmet.

Tanken är att bygga en långsiktigt hållbar satsning då programmet löper över flera år och involverar aktiva deltagare.

Programmet sträcker sig över fyra internat med mellanliggande arbete fram till hösten 2025, med fokus på olika områden vid varje tillfälle. Syftet är att stärka unga ledare och ge mod, metod och motivation för att ta på sig större fackliga uppdrag också utanför den egna arbetsplatsen.

Deltagarna kommer lära sig:

  • att leda sig själv och andra,
  • att rekrytera och organisera,
  • att väcka engagemang och aktivera,
  • att förändra och påverka.

Dessutom kommer deltagarna få ett brett nätverk där de lär känna andra unga fackliga ledare i GS-facket.

Malin Djuse är förbundets centrala ombudsman med ansvar för ungfrågorna.

  • Jag är mycket glad över att förbundet väljer att genomföra den här satsningen. Det finns så mycket engagemang bland våra unga förtroendevalda och det måste vi bli bättre på att förvalta om vi vill fylla på med nya engagerade förtroendevalda över tid, säger Malin.
  • För mig är det självklart att satsa på de unga. De är framtiden och med det engagemanget som jag möter hos GS-fackets yngre förtroendevalda kan jag konstatera att framtiden ser ljus ut, kommenterar GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

GS framtidsakademi startar den 16 november.

Har du frågor om GS framtidsakademi eller om att vara ung förtroendevald kan du kontakta Malin Djuse här.