1. Medlemmarnas inflytande
I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka vilka krav som ska lyftas fram i förhandlingarna. Genom avdelningarna samlas förslagen upp på förbundskontoret. Förslagen utgör sedan en viktig del av underlaget när de slutliga yrkandena ska fastställas.

2. Facklig samordning
Genom samarbetet inom FI, Facken inom Industrin, tas en gemensam förhandlingsplattform fram. I den läggs bl.a. fast vilket ekonomiskt förhandlingsutrymme som ska anses rimligt för de kommande avtalsåren. LO samordnar övergripande avtalsrörelsen för hela LO-kollektivet. Det arbetet samordnas sedan i sin tur med FIs plattform.

3. Beslut om yrkanden
Förbundsmötet tar beslut om de gemensamma yrkandena inom LO och inom FI.
De utser också förhandlingsdelegationer som fastställer kraven för respektive avtalsområde.

4. Förslagen till motparten*
Genom Industriavtalets förhandlingsregler skall parterna som omfattas av detta växla yrkanden senast tre månader innan nuvarande avtal löper ut. Inför 2025 års avtalsrörelse kommer det att ske före december månads utgång 2024.

5. Förhandlingarna startar*
Förhandlingarna om ny avtalsperiod startar sedan omgående. Viktigt att påpeka är att varje förbund förhandlar självständigt på respektive avtalsområde.

Om parterna önskar kan man kalla in de s.k. opartiska ordförandena att vara behjälpliga i förhandlingarna. När en månad återstår av innevarande avtalsperiod har ordförandena rätt att själva gå in i förhandlingarna. Deras uppgift är att hjälpa parterna att träffa nytt avtal innan det gamla löpt ut.

6. Nytt avtal klart
När förhandlingarna är klara ska uppgörelserna godkännas av förbundsstyrelsen. Därefter kommer förbundet och avdelningarna att genomföra informationsinsatser för att presentera de nya avtalen.

*Obs! Gäller för de avtalsområden som omfattas av Industriavtalet.
För de avtal som inte omfattas av industriavtalet sker förhandlingarna enligt överenskommelse mellan parterna.