Här står parterna inför avtalsrörelsen

LÄSTIPS - ta gärna del av artikel i Dagens Arbete här.

Industrins konkurrenskraft är en av de viktigaste frågorna när märket ska sättas. Parterna står en bit ifrån varandra i synen på hur det faktiskt går, vilket i sin tur kan avgöra deras syn på rimliga löneökningar.