Madelene3_lowres.jpg

Full fart på förberedelserna inför Avtal 2023

Under första halvåret i år har GS medlemmar haft möjlighet att skicka in sina avtalskrav som kan komma att förbättra deras vardag och arbetsliv. De krav som inkommit har handlat om alltifrån högre övertidsersättning, förkortad arbetstid eller bättre möjligheter till kompetensutveckling och inflytande över schemaläggning. Ja, i stort sett allt det som kollektivavtalet reglerar, vilket är mycket, det finns möjlighet att påverka.

Dessa, totalt 687 avtalskrav ska nu processas i respektive avtalsdelegation. Avtalsdelegationerna valdes på GS förbundsmöte i juni och de är yrkesverksamma förtroendevalda som ska förhandla fram nya kollektivavtal.

Avtalsdelegationerna är avgörande i arbetet med nya riksavtal. De arbetar och verkar ute på GS arbetsplatser och kan relatera till de avtalskrav som kommer in från medlemmarna. Ibland handlar det om att kunna stå emot arbetsgivarnas krav på försämringar av redan framförhandlade villkor men samtidigt att flytta fram positionerna för att få bättre regleringar och kollektivavtal. Detta är en svår balansgång som tillslut, förhoppningsvis, landar i nya riksavtal.

Inför en avtalsrörelse basunerar arbetsgivarna ofta ut att det är nattsvart och att inget löneutrymme finns att tillgå. Det blir lite av en förkamp som arbetsgivarna allra helst vill utöva medialt. Här är vi just nu.

Anledningen till att vi inte alltid svarar emot arbetsgivarna i deras mediala kamp är att vi lägger mer fokus på  att verkligen grotta ner oss i vad våra medlemmar vill ha för förändringar/förbättringar samt att ta fram underbyggda ekonomiska bedömningar.

Den riktiga ”kampen” ska inte ske i media, den ska ske i förhandlingsrummet och inte minst på arbetsplatsen där våra medlemmar behöver vara beredda på konflikt.

Trots det mycket svåra läge vi befinner oss i just nu, med en rusande inflation, krig i Europa och mer därtill så måste vi göra vårt allra bästa för att klara ut även avtalsrörelsen 2023.

Madelene Engman, avtalssekreterare