skogsarbetare sitter på ett fällt träd med motorsåg bredvid sig.

Integration

Integration inom ramen för svenska modellen

Jobben är en väg till integration och GS branscher kan vara en motor i integrationen utan att tumma på anställningsvillkor och de av parterna framförhandlade kollektivavtalen.

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter, d.v.s. facken och arbetsgivarna som förhandlar löner och villkor. Våra meningsmotståndare förespråkar överenskommelser om särskilda villkor för nyanlända med bl.a. sänkta ingångslöner.  

GS har tillsammans med TMF samt regeringen skrivit avtal om ett sk. snabbspår för nyanlända inom träindustrin. Det är ett sätt för nyanlända att snabbare kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Därför vill vi se en S-ledd regering för att vi på bästa sätt ska kunna arbeta för att våra medlemmar ska ha möjligheten att komma in på arbetsmarknaden utan att måsta sänka kraven på villkoren.