Pågående projekt

Sidansvarig: Yngve Daoson

För att nå fackliga framgångar måste vi vara många och starka, från lokal till central nivå, och arbeta tillsammans över nationsgränserna.

Det går att mildra globaliseringens negativa effekter, globala ramavtal med multinationella företag är ett bra exempel på detta.

Globala ramavtal hänvisar till FN-organet ILO:s konventioner om grundläggande fackliga rättigheter, till exempel rätten att organisera sig fackligt, rätten att förhandla kollektivt, förbud mot barnarbete och förbud mot diskriminering.

  • Decent Work - kampanjen schysta villkor

    Decent Work - för att uppmärksamma förhållanden för arbetare som bygger till stora idrottsevenemang

  • Södra Afrika - arbetsmiljö & hälsa

    Arbetarskydd och arbetsmiljö är viktiga frågor för fackliga organisationer i många länder. I södra Afrika får dessa frågor inte den uppmärksamhet de bör ha. 

  • Swaziland - bättre arbetsmiljö

    Den fackliga situationen i ”Afrikas sista absoluta monarki” Swaziland är instabil. De fackliga organisationerna motarbetas liksom framväxten av politiska partier.