Olof Palmes Internationella Center

GS är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning, som stödjer progressiva rörelser som förändrar samhällen och människors vardag.

Förändra världen med kommunikation! Vill du och din avdelning sprida kunskap om internationella frågor? Då kan du söka bidrag från Palmecentret. Läs mer här.

Visa internationell solidaritet! Hitta former för ditt internationella engagemang, läs mer här.