GS svar på OPO-skissen

Publicerad:

Idag svarade GS och Facken inom Industrin på skissen från Opartiska ordföranden (Opo).

Skissen från Opo till parterna rör främst avtalets längd och förslaget från Opo är ett 29 månaders långt avtal.
GS svar till Opo är i korthet att om lönenivåerna är de rätta kan GS tänka sig ett längre avtal (29 månader eller 17 månader). Men det förutsätter bland annat att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension, en låglönesatsning samt att de gemensamma krav vi ställt inom jämställdhet- och arbetsmiljöområdet får en bra lösning. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd. Dessutom måste perioden 1 april till 31 oktober kompenseras.

Det är innehållet i avtalet som avgör om det finns möjlighet till en längre avtalsperiod.

Nästa steg i förhandlingarna blir att invänta hemställan från Opo.

Det kommer utan tvekan bli en kamp för att få igenom våra krav. Därför är det viktigt att avdelningarna är aktiva ute på arbetsplatser och bland medlemmar och ständigt påminner om vad som står på spel i höstens avtalsrörelse.

Nu gäller det att visa att vi står upp för våra gemensamma krav, och det gör vi bäst genom en stark organisationsgrad!

Madelene Engman
Avtalssekreterare