Avtalsdelegationer

För varje avtal som ska omförhandlas har det av avdelningarna nominerats deltagare till en förhandlingsdelegation, som sedan utses av förbundsmötet.

Delegationerna går igenom de avtalsförslag som inkommit från medlemmarna för att sedan utifrån dessa ta fram de krav som ska överlämnas till motparten inför avtalsförhandlingarna. 

Här kan du läsa vilka som ingår i de olika delegationerna. 

Sågdelegationen 

Sågverksdelegationen

Sågdelegationen består av medlemmar som arbetar på sågavtalet, tillsammans med 3 ombudsmän och avtalsansvarig ombudsman på förbundet.

Från vänster: Patrik Säll, Magnus Lindström (ombudsman), Susanna Ekeljung (avtalsansvarig ombudsman), Jonny Treard, Erik Jonsson, Magnus Lindberg (ombudsman), Carina Nilsson (ombudsman), Reino Thapper, Göran Molin.
Saknas på bilden: Patric Blomkvist

Trä- och stoppdelegationen 

Trä- och stoppdelegationen

Trä- och stoppdelegationen utgörs av förtroendevalda medlemmar som arbetar inom träindustriavtalet och stoppmöbelindustriavtalet,3 ombudsmän samt ansvarig ombudsman.

Från vänster: Robert Eskelinen, Mikael Olsson, Sandra Särnholm, Jonas Hassel (ombudsman), Göran Mikaelsson, Joel Snell (ombudsman), Carina Linnarsson, Mikael Malm,  Mikael Koivisto, Annika Backlund, Tony Berggren (ombudsman), Ove Dahl, Tony Johansson, Mikael Westlund, Jonas Kling, Oscar Östlund
Saknas på bilden: Stefan Björnestöl (avtalsansvarig ombudsman)

Tidningsdelegationen 

Tidningsdelegationen

Tidningsdelegationen utgörs av förtroendevalda medlemmar som arbetar inom tidningsavtalet,en ombudsman samt ansvarig ombudsman.

Från vänster: Magnus Leoson (avtalsansvarig ombudsman), Patrik Andersson, Tony Heishanen, Marina Bejefalk, Andre Fahlgren Nordqvis, Jennie Idefjell (ombudsman), Mikael Gonner

Infomedia- och förpackningsdelegationen 

Infomedia- och förpackningsdelegationen

Infomedia- och förpackningsdelegationen utgörs av förtroendevalda medlemmar som arbetar inom infomediaavtalet och förpackningsavtalet, två ombudsmän samt avtalsansvarig ombudsman på förbundskontoret.

Från vänster: André Lindström (avtalsansvarig ombudsman) Martin Schubach, Milli Radojevic, Andreas Kraft, Tina Ostrowskis, Ronny Larsson, Mats Häll, Patrik Karlsson (ombudsman), Patrik Jönsson, Sebastian Mozdzynski, Magnus Leoson (ombudsman). 

Skogsdelegationen 

Skogsdelegationen

Skogsdelegationen utgörs av förtroendevalda medlemmar som arbetar inom skogsavtalet, tre ombudsmän, avtalsansvarig ombudsman på förbundet samt GS avtalssekreterare.

Från vänster: Marek Jarecki, Sussanna Ekeljung (ombudsman), Mats Westerberg, Tommy Skei, Kenneth Andersson, Knut Johansson, Jonathan Lundberg (ombudsman), Magnus Lindberg (avtalsansvarig ombudsman), Håkan Engberg (ombudsman), Linus Thunström