GS avtal 2020. Fackets styrka är våra medlemmarna. Vilken sida står du på i avtalsförhandlingarna?

Avtalsrörelsen 2020

Sidansvarig: J. Petzäll Mendonca

Det kollektivavtal du har på din arbetsplats bestämmer vilken lön och villka villkor du har som anställd. Detta avtal förhandlas mellan ditt fackförbund GS och arbetsgivarorganisationen. De avtal som förhandlas gäller vanligtvis mellan ett och tre år. I mars 2020 skulle de befintliga avtalen sluta gälla men med anledning av Coronapandemin så förlängdes avtalen fram till oktober 2020. Nu är det dags att teckna nya avtal! På den här sidan kan du läsa mer om hur avtalsrörelsen går till, vad ett kollektivavtal är och se vilka som förhandlar för just ditt avtalsområde.

När vi förhandlar är vår styrka hur många vi är, ju fler vi är desto starkare väger våra krav. Är du inte redan medlem så bli medlem här och stärk din och dina kollegors röst i förhandlingarna. 

Några av GS avtal är färdigförhandlade centralt. Läs mer om resultaten här!

Vanliga frågor och svar om avtalsrörelsen

 • Avtalsnytt med Madde

  Madelene Engman, avtalssekreterare på GS, rapporterar om det aktuella läget i avtalsrörelsen.

 • GS avtalsskola

  Här kan du lära dig mer om avtalsrörelsen!

 • GS avtalsmaterial

  Vad vill GS och vad vill arbetsgivarna?

 • Avtalsdelegationer

  För varje avtal som ska omförhandlas finns det en avtalsdelegation, här kan du se vilka som ingår i de olika delegationerna.