Madelene Engman, avtalssekreterare GS Madelene Engman, avtalssekreterare GS

Nytt läge i avtalsförhandlingarna

Publicerad:

Mars månad, även kallad OPO-månaden, är här vilket innebär att våra opartiska ordföranden leder förhandlingarna och avtalsförhandlingarna går härmed in i ett nytt läge. Tidigare i veckan överlämnade de opartiska ordförandena sin avtalsskiss som GS och Facken inom industrin nu lämnat svar på.

I onsdags överlämnade OPO en första skiss över hur de nya avtalen skulle kunna se ut och föreslår att parterna träffar ett treårigt avtal. I torsdags överlämnade GS och Facket inom industrin ett svar till OPO. Utgångspunkten för Facken inom industrin är ett ettårigt avtal men vi är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal förutsatt att:

  • löneökningarna är de rätta
  • det finns med avsättningar till det system för arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension som parterna tidigare träffat överenskommelse om
  • låglönesatsningen återfinns i kommande bud.  

Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd. GS utgår också ifrån att kommande bud kommer att innehålla sedvanliga lönekonstruktioner i enlighet med praxis på avtalsområdena.

Förhandling av allmänna villkor

I veckan fick även parterna ett slutdatum för förhandlingar av de allmänna villkoren. Vi fortsätter att förhandla om allmänna villkor på våra avtalsområden Trä, Stopp, Förpackning, Infomedia, Sågverk och Skog under OPO:s ledning, vilka ska vara klara i mitten på mars.

Förhandlingarna i årets avtalsrörelse är tuffa och har sett olika ut på respektive område men förhandlingarna fortgår, och ingenting är färdigförhandlat förrän avtalen är påskrivna av respektive parter.

Vi gör allt för att tillvarata våra medlemmars intressen, men det krävs att vi är många som står emot arbetsgivarnas krav. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Vems sida står du på i avtalsförhandlingarna? Vi står på din.

Madelene Engman, avtalssekreterare på GS