GS avtalssekreterare Madelene Engman

Vanliga frågor om avtalsrörelsen och prolongering

Publicerad:

Det kommer många frågor från medlemmar som undrar vad som händer i avtalsrörelsen just nu. GS avtalssekreterare Madelene Engman svarar på de vanligaste frågorna.

Fråga: Avtalsrörelsen är ju prolongerad. Berätta, vad är en avtalsrörelse och vad betyder prolongerad?

Svar: Avtalsrörelsen är enkelt förklarat den period som vi förhandlar nya riksavtal. Varje kollektivavtal löper under en viss period och innan avtalen löper ut ska vi allra helst slutit nya kollektivavtal med nya löneökningar och förbättrade villkor.

Den avtalsperiod som vi nu har varit inne i startade 1 april 2017 och avtalen inom industrin* skulle löpa ut den 31 mars 2020. När vi prolongerar ett avtal så betyder det i praktiken att vi förlänger avtalet och dess utlöpningstid skjuts framåt.  Det får ju så klart konsekvenser då den ursprungliga avtalsperioden blir längre men våra krav om löneökningar och förbättringar i avtalen är desamma. Det innebär att det finns ett senare datum för när löner kommer att utgå och att alla de villkor och löner som förhandlades under 2017 för perioden 2017-2020 är de som gäller ända fram till den nya tidpunkten.

Det går inte att jämföra med exempelvis en löneförhandling på arbetsplatsen. Där kan det ibland ske att man inte får klart lönerevisionen innan semestern, istället fortsätter förhandlingarna efter sommaren. Kommer fack och arbetsgivare då överens om nya löner i september så räknas löneökningarna retroaktivt från det datum (ex 1 april) som riksavtalet säger att de nya lönerna skall gälla. Nu har vi förskjutit den tidpunkt när de nya lönerna skall gälla och därför finns det ingen garanti för retroaktivitet.

 

Fråga: Vad innebär då det här för GS medlemmar?

Svar: De avtal som förhandlades fram 2017 gäller fram till 31/10 2020 och i de avtalen fanns ingen löneökning den 1/4 2020 eftersom det skulle regleras under avtalsrörelsen. De befintliga villkoren och de nivåer på ersättningar som finns i avtalet gäller fram till dess att ett nytt avtal är på plats.

 

Fråga: Varför valde förbundet att prolongera avtalen?

Svar: Innan jul 2019 bytte fack och arbetsgivare avtalskrav. Vi förhandlade som vanligt under januari till mitten av mars då det stod klart för oss att det inte gick att fortsätta förhandlingarna under den eskalerande pandemin. Vi kunde inte ha våra förhandlingsdelegationer på plats här i Stockholm då ingen ville eller fick resa. Vi kunde inte heller förutse hur ekonomin skulle påverkas av att det fullständigt rasade i vissa branscher, produktion stoppades och att det blev fullt fokus på att förhindra smittspridning. Det stod klart i mitten av mars att det inte gick att fullfölja förhandlingarna och därav prolongerades avtalen till den 31 /10 och förhandlingarna pausades.

För att kunna träffa nya kollektivavtal med schysta villkor och löneökningar krävs att vi kan förhandla men ännu mer att det finns en konfliktstyrka om vi inte kommer överens med arbetsgivarna. Det enda maktmedlet vi har i en avtalsrörelse är våra medlemmars vilja att ta till det som krävs för att få till bra avtal. Vi behöver väldigt sällan verkställa en konflikt men bara hotet om att alla står bakom om det behövs är avgörande.

I mars 2020 så såg vi inga möjligheter att fortsätta som vanligt, även om vissa företag inte alls påverkades medan andra förlorade allt. Därav tvingades vi ta beslutet att förlänga avtalen trots att det inte finns en garanti i att vi kan ta igen de månader som avtalet förlängdes. Vi hade inte kunnat genomföra en konflikt om det hade varit nödvändigt i slutet av mars. En stor majoritet av medlemmarna blev snabbt korttidspermitterade eller uppsagda och då hade en konflikt snarare underlättat för arbetsgivarna än hotat dem. GS medlemmar får konfliktersättning om vi går ut i strejk och företagen behöver således inte betala lön. Under den period vi befunnit oss i nu hade det inte hjälpt oss att få till bra avtal.

 

Fråga: Betyder det att löneökningarna betalas ut retroaktivt?

Svar: Det finns ingen garanti för att vi lyckas ta tillbaka de förlorade månaderna i löneökningar. Det kommer så klart vara en fråga för förhandlingarna hur vi skall ta tillbaka det vi förlorat. Det kan handla om retroaktivitet, engångsbelopp eller att man tar igen det i den kommande avtalsperioden. Precis som om förhandlingarna hade fortsatt i mars så vet vi inget förhandlingsresultat förrän det är slut. Vi har samma krav som vi överlämnade i december 2019 men extremt förändrade förutsättningar. Det som blir avgörande för hur det blir i slutet av oktober är våra medlemmars konfliktsstyrka och hur ekonomin påverkats av Corona i både våra företag och omvärlden.

 

Fråga: När startar avtalsrörelsen igen?

Svar: För de avtal som finns inom Industrin så kör vi igång förhandlingarna 1 oktober och ska vara klara den 31/10 2020. Vi har en månad på oss att lösa de frågor som finns kvar och förhandla fram löner, villkor och den kommande avtalsperiodens längd. Det som skulle skett i slutet av mars sker istället i slutet av oktober.

 

Fråga: Hur tror du att avtalsrörelsen påverkas av Corona?

Svar: Oerhört svårt att veta hur Corona kommer att påverka oss under hösten. Vi vet vad som hände under våren och hur stor påverkan det hade på arbetsmarknaden i Sverige men också i hela världen. Om vi lyckas hålla tillbaka smittspridningen och det inte ökar igen så hoppas vi på att kunna genomföra avtalsrörelsen som tänkt under hösten men det är mycket som ändras från dag till dag. Vi jobbar nu för att starta igång våra förhandlingsdelegationer, uppta arbetet där vi pausade men  framför allt måste arbetsplatserna nu åter igen mobilisera sina medlemmar och rekrytera de som inte ännu blivit medlemmar för nu mer än någonsin behöver vi alla styrka i förhandlingarna som vi kan få.

Vi har en samordning med fackförbunden inom industrin men också inom LO. Det handlar inte bara om hur det går för oss och för GS arbetsplatser det handlar också om hur vi kan hjälpa varandra. I denna mycket svåra avtalsrörelse gäller det att se till att medlemmarna i de olika förbunden inte blir lämnade efter eller att den bransch som fortsatt har vind i ryggen är de enda som får löneökningar och förbättrade villkor. Vi gör det här tillsammans och vet att det är gemensam styrka som endera håller emot eller flyttar fram positioner.

 

Fråga: Vad kan jag göra för att engagera mig?

Svar: Vi måste alla  se till att rekrytera och organisera på arbetsplatserna för även om förhandlingarna sker i Stockholm är det på arbetsplatserna som slaget kommer ske. Vill du engagera dig fackligt så kontakta din avdelning. En bra start är att gå en av alla de fackliga kurser som numera erbjuds digitalt. Alla medlemmar har rätt att gå en facklig utbildning.

 

* Följande GS-avtal räknas till industrin:

  • Träindustriavtalet
  • Stoppmöbelindustriavtalet
  • Virkesmätaravtalet
  • Infomediavtalet
  • Förpackningsavtalet
  • Skogsavtalet
  • Sågverksavtalet