Per-Olof Sjöö under Trä- och Teknikmässan i Göteborg 140905

GS förbundsordförande på Trä-, och teknikmässan i Göteborg

Publicerad:

Idag (5/9) medverkar GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö i ett seminarium vid Wood Fusion på Trä- och teknikmässan i Göteborg. Temat för seminariet är Made in Sweden - för vems skull då? och syftet är att belysa frågor hur en stark industri i Sverige, som är med och bidrar starkt till det svenska välståndet, ska få större uppmärksamhet och politisk respons.

Sjöö lyfte vikten av en hållbar industri, i alla led.

– Vi måste visa att träindustrin har stor potential och på många områden redan är hållbart idag. Satsningar på träbyggnadsteknik har fördelar både för klimatet och för det bristande bostadsbyggandet genom ökad konkurrens.

– En hållbar industri innebär också trygga och säkra arbetsplatser där människor orkar jobba fram till pension, det skulle dessutom i större utsträckning locka unga att söka sig till industrins branscher. Även utbildningsalternativen måste utvecklas om vi i framtiden ska kunna ha kompetent personal inom industrin.

– Det är dags för skogsnäringen att få en tydligare roll i den politiska debatten, konstaterar Sjöö under Seminariet.