Bostadsminister Peter Eriksson och utsedda samordnare för arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen. Fr.v. Samordnare Tommy Andersson och Pia Enochsson, utredningssekreterare Nils-Gunnar Bergander och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Industriellt byggande en framgångsfaktor i ny rapport

Publicerad:

Det finns stor utvecklingspotential inom det industriella byggandet, konstaterar författarna till den rapport om arbetskraftskapacitet och kompetensförsörjning i byggbranschen som under gårdagen överlämnades till digitaliserings- och bostadsminister Peter Eriksson.

"Det är glädjande att utredarna har sett många av de utvecklingsbehov som finns för yrkesutbildningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen". Kommenterar GS ombudsman Kenneth Edvardsson rapporten. 

Två samordnare, Pia Enochsson och Tommy Andersson,  har under hösten 2016 haft uppdraget att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till 2025. Arbetet har omfattat en genomlysning av tillgängliga fakta och har därutöver kompletterats med ett stort antal intervjuer, samtal och möten med företrädare för bland annat byggbranschen, myndigheter, organisationer och departement.

Samordnarna har tittat brett på förutsättningarna för ett ökat byggande och konstaterat att en stor utvecklingspotential finns inom det industriella byggandet. Bland annat konstateras att personalbehovet för industriellt byggande bara är ca 50-75% i jämförelse med traditionellt platsbyggande. Det innebär i korthet att ett ökat industriellt byggande skulle bana väg för ett mer rationellt personalutnyttjande, där man flyttar de delar i byggprocessen som är möjliga till industrin.

Vidare rekommenderar samordnarna att det görs en översyn av gymnasieskolans yrkesprogram för att bättre möta de krav som ställs inom industriellt byggande. Likaså föreslås också nya branschråd inom byggbranschen vilket också det välkomnas av GS.

 

Se presskonferensen här.

 

Läs rapporten här.