Stefan Löfven mottar industrins färdplan för träindustriellt byggande. Från vänster: Stefan Löfven, Susanne Rudenstam, David Johnsson, Per-Olof Sjöö och Per Lyrvall. Fotograf: Kjell Andersson

Stefan Löfven mottar färdplan för industriellt byggande i trä

Publicerad:

Statsminister Stefan Löfven besökte idag GS-medlemmar och Stora Ensos nya CLT-fabrik i Grums för att motta industrins ”Färdplan för industriellt träbyggande”. Vid överlämnandet deltog GS-förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Färdplanen som tagits fram av ledande företag inom det träindustriella byggandet har som syfte att ge regeringen underlag för att stimulera industriellt byggande i trä. Flera av fördelarna med industriellt byggande i trä som lyfts i färdplanen är blanda annat klimatvinsten, snabbare och billigare bostäder, men också att träindustrin ger jobb i glesbygd och hjälper hela landet leva.

Det var därför särskilt roligt att statsminister Stefan Löfven mottog färdplanen på en industri som investerat 500 miljoner i en ny KLT fabrik och som nu anställer 60 nya träindustriarbetare i just en glesbygdskommun.

Färdplanen föreslår bland annat att statliga byggherrar ska få i uppdrag att leda omställningen mot ett klimatpositivt byggande i enlighet med punkt 48 i januariöverenskommelsen och ett nytt investeringsbidrag till kommuner som tar fram byggbar mark till lägre kostnader.

Överlämnandet av färdplanen gjordes av Stora Ensos sverigechef Per Lyrvall som inledde med att säga ”vi är glada att lämna över färdplanen för industriellt träbyggande som kommer att resultera i landsbygdsutveckling, klimatomställning och utveckling av byggindustrin”.

Vid överlämnandet närvarade också David Johnsson (VD Trä- och möbelföretagen), Susanne Rudenstam (chef Träbyggnadskansliet) och Per-Olof Sjöö (förbundsordförande GS).

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö ”GS är stolta över att våra medlemmar får vara med och utveckla det framtida byggandet”.

Läs färdplanen här!