GS förbundsordförande räcker över förbundets Global Deal åtaganden till Diana Madunic från utrikesdepartementet.

Kort sammanfattning av årets första GS-förbundsmöte

Publicerad:

GS har i dagarna två (13-14 juni 2017) hållit förbundsmöte på Rönneberga. Här är en kort sammanfattning:

Förbundsmötet är det högst beslutande organet mellan kongressperioderna och sammanträder två gånger per år. Förbundsmötet består av förbundsstyrelseledamöterna och tre förbundsmötesledamöter från alla 15 avdelningar. 

13 juni
Förbundsmötet inleddes med ett tal av förbundsordförande Per-Olof Sjöö som underströk allvaret i de utmaningar som fackföreningsrörelsen har framför sig både nationellt och globalt. 

Därefter diskuterade förbundsmötet de handlingar som skall beslutas om under mötets formella del. 

 

Senare under dagen offentliggjorde GS sitt stöd till initativiet Global Deal. Förbundsmötet fick en dragning om vad Global Deal innebär av Diana Madunic som är ambassadör för hållbart företagande på utrikesdepartementet. GS kommunikatör Julius Petzäll Mendonca höll därefter en presentation om förbundets näringspolitiska arbete och satte Global Deal i en GS-kontext. Programmet avslutades med panelsamtal med Per-Olof Sjöö, Diana Madunic och två VD'ar för våra arbetsgivarorganisationer, David Johnsson VD för Trä- och möbel företagen och Ravindra Parasnis VD för Grafiska företagen. Julius Petzäll Mendonca var moderator. 

14 juni
Dagen inleds med det formella mötets öppnande och dagordningen avhandlas.


Jonas Davidsson från avdelning 10 tilldelas pris för sitt engagemang i arbetsmiljöarbetet och understryker i sitt tacktal att det är en av förbundets viktigaste frågor. Han påpekade också vikten av att fortsätta rösta fram regeringar som prioriterar arbetsmiljöfrågan. 

GS ombudsman Kenneth Johansson pratar om förbundets målstyrningsarbete och det viktiga arbete avdelningarna har att göra framöver. 

Dagen avslutas med tal av förbundsordförande Per-Olof Sjöö som skickar med ett kraftigt budskap om att det nu är dags att accelerera arbetet med att ge sig ut och besöka företag.