Socialdemokraterna vill införa ett röj-stöd till privata skogsägare

Publicerad:

 Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång till ett fossilfritt Sverige. Mer röjning skulle skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort. Därför föreslår S ett röj-stöd som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för privata skogsägare att röja skog. Ett röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna komma att omfatta cirka 1100 årsarbeten. Socialdemokraterna vill satsa 200 miljoner årligen på ett röj-stöd under nästa mandatperiod.    

För att bygga ett starkare samhälle behöver vi ännu fler ha ett jobb. Socialdemokraterna vill skapa fler enklare vägar till jobb för de som har låg utbildning eller står långt ifrån arbetsmarknaden.  Röjningen i de svenska skogarna är kraftigt eftersatt och privata skogsägare behöver bättre villkor, samtidigt som det finns en stor jobbpotential i de gröna näringarna. Socialdemokraterna vill därför införa ett röj-stöd för att underlätta för skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Hälften av all skogsmark i Sverige ägs av 330 000 privata skogsägare. Uppskattningsvis har 1,4 miljoner hektar av Sveriges skogsmark ett omedelbart röjningsbehov. Dåligt röjd skog sänker tillväxten och produktionen av biomassa i skogen vilket är ett samhällsproblem eftersom så mycket skogsråvara som möjligt behövs i övergången till ett fossilfritt samhälle. 

Läs mer om förslaget här.