Från vänster: näringsminister Ibrahim Baylan, GS ordförande Per-Olof Sjöö, landsbygdsminister Jennie Nilsson

Panelsamtal och ministermöte – GS i Almedalen

Publicerad:

Hur förbättrar vi villkoren för migrantarbetare? hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling? Hur säkrar vi bostadsbyggandet i trä för framtiden? Dessa frågor och många fler har GS varit med och diskuterat under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan möts människor från politik, näringsliv, NGO:s (icke-statliga organisationer) och journalister för att bilda opinion och diskutera olika samhällsfrågor. Att synas och höras i frågor som rör våra medlemmars arbetsliv är en självklarhet för GS, därför medverkar vi också under Almedalsveckan.

Under veckan har GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö deltagit i tre panelsamtal och träffat två ministrar.

Seminarium: Hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling? 

Seminariet anordnades av LRF.

Deltagare:    
Jennie Nilsson (S) – landsbygdsminister
Peter Holmgren – fd generaldirektör, Center for International Forestry Research (CIFOR)    Charlotte Bengtsson, VD Skogforsk    
Karin Perers, ordförande Mellanskog
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket

Skogen spelar en avgörande roll för omställningen till en mer hållbar utveckling. En viktig fråga under seminariet var; hur vi får skogen att räcka till? I panelen sa GS Per-Olof Sjöö att det inte handlar om en fråga, det är ett faktum att vi måste få skogen att räcka till. Mer skog måste användas för produktion. "Bevisbördan ligger nu på de som vill bevara skogen, snarare än de som vill bruka". 

Per-Olof Sjöö efterlyste också från politiken en tydlig linje i vad regeringen vill med skogspolitiken. Det får inte råda någon tvekan om att skogen i Sverige ska brukas. Det är absolut nödvändigt för att den biologiska mångfalden på sikt inte ska hotas av värre klimatförändringar. Skogen är en del av klimatlösningen, inte klimatproblemet.

För GS medlemmar är det viktigt att skogen brukas och att skogsbruket upplevs som en framtidsbransch för att fler ska söka sig dit. Idag är det brist på maskinförare och ska skogen bidra till en hållbar utveckling måste skogen som arbetsplats också vara attraktiv.

Seminarium: Migrantarbetare – när jobbet är rena slaveriet

Seminariet anordnades av Union to Union.

Deltagare:    
Emil Jensen, skådespelare och estradpoet    
Alice Petrén, migrationskorrespondent Sveriges Radio                                   
Per Olof Sjöö, ordförande BWI, internationella bygg-, trä- och skogsfacket.    
Sofia Östmark, kanslichef Union to Union

I detta seminarium var Per-Olof Sjöö där både som ordförande för GS men också i sin roll som ordförande för BWI, internationella bygg-, trä- och skogsarbetarfacket. Seminariet syftade till att diskutera migrantarbetares situation.

Över 150 miljoner människor tvingas lämna hem och familj för att försörja sig. Oftast arbetar de under direkt livsfarliga förhållanden med låg eller ingen lön. Per-Olof inledde sitt anförande med att redogöra mer konkret hur situationen ser ut för en migrantarbetare. De är oftast lågutbildade och dåligt insatta i vilka rättigheter de har, de förnekas organisering och får oftast skriva på avtal där arbetsgivaren har rätt att ta en del av lönen tillbaka. Migrantarbetaren hamnar ofta i kläm mellan arbetsgivaren i mottagarlandet och arbetsförmedlaren i hemlandet. En viktig del för att lösa problemet enligt Per-Olof är att bota orsaken till att en människa tvingas gå från hem och familj för att arbeta för nästan ingenting, nämligen fattigdomen. Därför är Agenda 2030 och det första målet att bota fattigdom så otroligt viktig.

En hel del fokus hamnade på de migrantarbetare i Qatar som just nu bygger stora idrottsanläggningar inför VM 2022. BWI har gjort enorma framsteg i att få till ett avtal med den Qatariska myndigheten för arbete där BWI ges möjlighet att göra arbetsplatsinspektioner i syfte att kontrollera arbetsmiljön. Det avtal som BWI skrev är historiskt då Qatar aldrig tidigare samarbetat med en fackorganisation då facklig organisering är strängt förbjudet.

Per-Olof Sjöö lyfte vikten av att hela samhället engagerar sig för att sätta press på arrangörer och politiker. Per-Olof Sjöö sa också att en inte behöver resa långt för att se hur migrantarbetare utnyttjas och lyfte de exempel som vi sett i GS branscher i Sverige. Skogsarbetare från Kambodja som sover på betonggolv och kamerunier som inte får utlovad lön är bara några exempel på hur migrantarbetare utnyttjas i Sverige.

Seminarium: Bostadsbyggandet i det långa perspektivet

Seminariet anordnades av Höglandskommunerna.

Deltagare:
Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige
Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande Vetlanda kommun
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket
David Johnsson, VD TMF

Seminariet syftade till att diskutera förutsättningarna för att få långsiktighet i det träindustriella byggandet. För GS är det träindustriella byggandet sedan länge en viktig näringspolitisk fråga. Per-Olof Sjöö drev linjen om behovet av att staten går före och tar ett samlat ansvar över frågan. Gärna inom ramen för ett nationellt träindustiellt program. Samtliga i panelen var helt överens om behovet av långsiktiga regelförändringar i bland annat amorteringskrav och bolånetak för att fler ska ha råd till sitt eget boende.

Per-Olof Sjöö vill också se mer konkurrens i byggsektorn och menade att de konventionella byggmetoderna är för dyra. Här måste det träindustriella byggandet ta större marknadsandelar.

Möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson och näringsminister Ibrahim Baylan

Under tisdagen hade GS möjligheten att träffa två ministrar samtidigt vars ansvarsområden har stor betydelse för våra medlemmar. Landsbygdsministern ansvarar för skogsfrågor och näringsministern för industrifrågor.

Syftet med mötet var att ge ministrarna information och kännedom om GS branscher och vilka beslut som påverkar våra medlemmar. GS hade ett par budskap som vi lyfte som särskilt viktiga.

Bruka skogen!
Skogen är basen för allt som våra medlemmar gör. Att säkerställa tillgången på skogsråvaran är absolut nödvändigt för att kunna ställa om samhället till ett mer biobaserat och cirkulärt samhälle.

Investera i Industrin!
GS industrier gör att fler hus kan byggas i klimatsmart trä istället för klimatfarlig betong. GS förpackningsindustrier gör att E-handelns klimatpåverkan kan minska, att matsvinnet kan halveras och att fler engångsförpackningar i plast kan ersättas med förpackningar i papp. Men då krävs det investeringar och långsiktighet. Staten måste gå före och visa att våra industrier är framtiden. Per-Olof Sjöö lämnade också över GS näringspolitiska rapporter som mer detaljerat beskriver våra näringspolitiska frågor.

Se länkarna nedan:

Världens skogar, klimatet och fackligt arbete

Förpackningsindustrin, klimatet och fackligt arbete

Träindustrin, klimatet och fackligt arbete