Regeringen presenterar strategiskt dokument kopplat till Nationella skogsprogrammet

Publicerad:

Regeringen har redogjort för Sveriges nationella skogsprogram (NSP) på ett övergripande plan. Förra veckan kom ett strategiskt dokument kopplat till programmet.

Programmets fem fokusområden:

• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

• Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

• Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt      samarbete.

• Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Utöver programmets utförande har intresset för hur den framtida arbetsformen för NSP varit stort och regeringen har nu meddelat att arbetet ska fortskrida genom programråd och dialogprocess.

Regeringen kommer även att ta beslut om ett par konkreta åtgärder utifrån skogsprogrammets vision och mål till stöd för skogsprogrammets strategi. Åtgärderna ska samlas i en kommande handlingsplan och i en första version av handlingsplanen är det främst åtgärder där staten har ett huvudansvar.

Lantmäteriet har fått i uppgift att laserscanna Sveriges skogsmarker och skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi ska utvärderas.

GS har arbetat för en mer jämställd skogsbrukssektor bland annat genom att kartlägga könslönegapet och analysera vilka typ av yrken respektive kön återfinns inom. GS vill fortsatt vara en del av jämställdhetsarbetet inom skogsbrukssektorn och ser mycket positivt på utvärdering av jämställdhetsstrategin.

I det tredje av programmets fokusområden lyfts industriellt träbyggande. Regeringen vill öka det industriella träbyggandet och GS ser framemot att ta del av regeringens kommande inriktningsdokument och en handlingsplan för ökade möjligheter för export av produkter och tjänster kopplade till träindustriellt byggande.

Särskilt välkomnat är det fjärde fokusområdet inom skogsprogrammet, som handlar om hållbart brukande och bevarande av skogen som profilfråga i svenskt internationellt samarbete.  Hållbart brukande innefattar såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Här finns en möjlighet för Sverige att inte bara exportera kunskap om brukande av skogen, utan även kunskap om social hållbarhet. GS instämmer fullt med regeringen vad gäller investeringar som utvecklar ett hållbart brukande av skog som ett kraftfullt instrument för att bekämpa fattigdom, trygga livsmedelsförsörjning och stimulera en hållbar ekonomisk utveckling.

Här kan du läsa strategidokumentet i sin helhet.