Din röst är viktig. Använd den.

Glöm inte bort att rösta i kyrkovalet - 17 september!

Publicerad:

Din röst avgör svenska kyrkans utveckling. Använd den! 

Den 17 september är det kyrkoval. Kyrkovalet handlar till stor del om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Valet berör även vem som avgör villkoren för kyrkans anställda.

En öppen och demokratisk kyrka

GS tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan även fortsättningsvis vilar på demokratiska värderingar såsom jämlikhet och allas lika värde. De senaste åren har vi sett att antidemokratiska krafter gör allt för att ta sig in i beslutsfattande församlingar. Dessa gynnas av ett lågt valdeltagande, vilket är en viktig anledning att gå och rösta.

Kyrkan som arbetsgivare

GS organiserar anställda inom kyrkan och har därför ett självklart intresse av vem som är våra medlemmars arbetsgivare.

Som fackförening vill GS att kyrkans anställda har möjlighet till en bra arbetsmiljö, får kompetensutveckling och att arbetsgivaren upphandlar med krav på kollektivavtal.

Rösta i kyrkovalet!

Ingen annan än du själv kan föra din talan. Alla som får rösta bör se sin röst som en demokratisk möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras.