Hallå där Karin och Yngve, utredare på GS!

Publicerad:

Regeringen har startat upp en långsiktig satsning på att ta fram ett nationellt skogsprogram med visionen ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Fyra arbetsgrupper med representanter från skogens hela värdekedja har haft i uppgift att ta fram rapporter som underlag för arbetet med att ta fram skogsprogrammet. Slutrapporterna överlämnades i förra veckan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

I den första arbetsgruppen, "Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs", sitter GS utredare Karin Ewelönn med, medan arbetsgrupp 3, "Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export", representeras GS av utredare Yngve Daoson.

Hallå där Karin och Yngve, utredare på GS!

Hejsan!

Nationella skogsprogrammet, vad är det för någonting?

Det är ett försök till samordning av Sveriges skogliga frågor, där olika intresseorganisationer tillsammans har arbetat fram förslag på hur vi ska kunna använda skogen på bästa sätt utifrån de olika intressenternas områden. Sverige är ett skogsland och det är många intressen, produktion, miljö och sociala aspekter som ska samsas och samordnas.

Hur kommer det sig att ni hamnade här?

GS har varit positiva till att utveckla ett nationellt skogsprogram allt sedan diskussionen startade. Vi har sneglat på vårt grannland Finland och sett att skogen och träindustrin fått mer uppmärksamhet. I Sverige har det spretat mellan olika politikområden, myndigheter och intressenter. Ett samlat program vore bra. När inbjudan kom från regeringen var vi väldigt angelägna om att vara med och delta. Vi är glada att vi fick två platser i två olika arbetsgrupper!

Finns det några särskilda frågor som ni har drivit?

Att skapa arbetstillfällen och värna om skogen som arbetsplats för Karins del, för Yngve att lyfta frågan om ett industriellt byggande i trä. 

På vilket sätt gynnar detta GS medlemmar?

Vi driver att det här är viktiga jobb och att det är ett område som har utvecklingspotential. Det tryggar jobben för våra medlemmar inom skogen och träindustrin.

Vilken målsättning har ni med det här uppdraget?

Målet är att regeringen ska inse potentialen i att utveckla och använda den skogliga råvaran på bästa sätt och våga satsa! Nu har arbetsgrupperna gjort sitt och regeringen har rapporterna på bordet.
Nu väntas en bred remissomgång och i förlängning en proposition.

Då får vi önska lycka till!

Tack för det!

Läs mer om Nationella skogsprogrammet här!