GS varslar om sympatiåtgärder

Publicerad:

Med anledning av pågående konflikten mellan SEKO, Service och Kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen varslar härmed Fackförbundet GS om sympatiåtgärder.

Sympativarslet berör Strålfors Svenska AB och omfattar blockad mot allt arbete med Skånetrafikens biljettsystem, det s.k. Jojo kortet och produktion av SJ biljetter.

– Otrygga anställningar har blivit allt vanligare på svensk arbetsmarknad. Veolias agerande gentemot sina anställda är bara ett exempel på detta. För GS medlemmar är det självklart att stötta SEKO:s medlemmar och därför har förbundsstyrelsen beslutat om att lägga ett sympativarsel, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Åtgärderna träder i kraft 2014-06-26, kl. 06.00 och består till dess SEKO och Almega träffat avtal, eller till dess annat meddelas.

För mer information kontakta:

Kommunikationschef 
Anette Niska Andersson
070-226 97 49