GS stödjer demokratikampen i Belarus med 47000 kronor!

Publicerad:

För GS är det självklart att vara ett aktivt förbund på såväl det lokala- som på det globala planet. Vårt fackliga arbete tar alltid avstamp i en stark övertygelse om demokratins betydelse för en bättre arbetsplats och en bättre värld. Därför stödjer GS demokratikampen i Belarus med 1 kr/per medlem och utmanar andra, så väl våra egna avdelningar som andra förbund och organisationer att göra detsamma!

Som medlem i GS bidrar du genom ditt medlemskap och engagemang till en bättre värld. I Belarus pågår just nu en folklig kamp för demokratisering. En stor del av den kampen drivs av oberoende Belarusiska fackföreningar på plats. Dessa fackföreningar har historiskt trakasserats av den auktoritära staten. För GS är det självklart att visa solidaritet med folket i Belarus som kräver demokrati och frihet.

GS väljer därför att skänka en krona per medlem till Olof Palme International Center och insamlingen, Frihet i fara: insamling för Belarus demokratikämpar!  

GS utmanar också de egna avdelningarna och andra förbund och organisationer som håller demokrati och solidaritet högt att göra detsamma.

"För GS är det självklart att stötta demokratikampen i Belarus. Samtidigt är det helt avgörande för demokratiprocessen att det bildas fria fackföreningar, något vi också stödjer via våra internationella federationer." Säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket och ordförande för Byggnads- och Träarbetarinternationalen (BTI). 

Läs mer om Olof Palme International Center och deras arbete i Belarus här:
https://www.palmecenter.se/belarus-2/