Bild från när GS presenterade den nya arbetsmiljörapporten.

GS släpper ny arbetsmiljörapport!

Publicerad:

Stress och hög arbetsbelastning är ökande orsaker till att råka ut för arbetsskador, visar GS nya arbetsmiljörapport som släpptes tidigare idag. Rapporten visar också att medan arbetsolycksfallen minskar så ökar arbetssjukdomarna.

Drygt 1400 GS-medlemmar mellan 45 och 59 år svarade på enkäten som ligger till grund för rapporten.  2009 gjordes en liknande undersökning vilket gör att det går att göra jämförelser och se åt vilket håll utvecklingen är på väg. 2009 angav 35% hög arbetsbelastning  som orsak till arbetsmiljöskada, den siffran har i den nya rapporten ökat till 50,9%.

”Det behövs kunskap, utbildning och en gemensam syn på att fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktigt. Det krävs definitivt en högre kunskapsnivå hos arbetsgivare”, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman på morgonens pressträff om rapporten.

Rapporten visar också att över 60% av de som svarade gått till jobbet trots att de är sjuka och att bara hälften av medlemmarna bedömmer att de kommer orka jobba till pension. 

I slutet av rapporten lämnar GS förslag på vad som krävs för att vända utvecklingen.

Läs arbetsmiljörapporten här. 

Läs GS debattartikel som publicerades i Dagens Arbete i samband med att arbetsmiljörapporten presenterades här.