GS ordförande Per-Olof Sjöö är med och utvecklar ny politik för ett mer rättvist och jämlikt Sverige

Publicerad:

Ny reformgrupp för utvecklad EU-politik. I Socialdemokraternas arbete med att utveckla och förnya politiken med fokus på jobb, miljö och jämställdhet är EU ett prioriterat område. Arbetsgruppen som tar fram förslag och underlag för nya socialdemokratiska ställningstaganden på EU-området leds av Niklas Karlsson, Jytte Guteland och P-O Sjöö. 

Europeiska Unionen står just nu inför stora utmaningar med spänningar mellan medlemsländerna. Samtidigt är det lätt att ta de positiva delarna av EU-samarbetet för givna. För ett Europa som håller ihop och kombinerar stark ekonomisk utveckling med socialt ansvarstagande behöver vi uppdatera vår EU-politik.

Syftet är att utveckla och förnya politiken genom att ta fram förslag på reformer och ställningstaganden för en ny tid och ett snabbt föränderligt EU. Niklas Karlsson, riksdagsledamot, Jytte Guteland EU-parlamentariker samt P-O Sjöö, ordförande i GS-facket ingår i arbetsgruppen med uppdrag att utveckla de socialdemokratiska ställningstagandena i EU. Samtliga arbetsgrupperna ska presentera sina förslag för partistyrelsen i slutet av året. EU-gruppen har dock ett förlängt uppdrag till oktober 2017.

Läs mer här