Per-Olof Sjöö, en av huvudtalarna på FSC General Assembly i Vancouver

GS kämpar för bättre arbetsvillkor för anställda inom våra branscher över hela världen

Publicerad:

Just nu pågår FCS General Assembly i Vancouver.
GS har två representanter på plats, Per Olof Sjöö (ordförande för GS och det globala skog,- trä- och byggfacket, BWI) och Tony Berggren (ombudsman). Tillsammans är de där för att driva igenom frågor för att förbättra arbetsvillkoren för hundratusentals arbetare inom trä och förpackningsindustrin över hela världen.

För åttonde gången sammanträder FSC General Assembly som är det högsta beslutande organet inom certifieringssystemet FSC. FSC finns idag i över 80 länder och ungefär hälften av Sveriges produktionsskog är certifierad för FSC. De flesta av Sveriges stora företag inom trä- och förpackningsindustri är certifierade inom ramen för FSCs spårnings certifiering. Det innebär att varor som tillverkas med skogsmaterial (tillexempel förpackningar och kontorsmöbler) ska kunna spåras tillbaka till ett skogsbruk som är socialt hållbart. Samma sociala normer som gäller i skogen ska enligt GS också gälla inom industrierna som vidareförädlar skogsråvaran. Exakt vilka kriterier som ska styra certifieringen beslutas om på FSC General Assembly som träffas vart tredje år. Då certifieringen är så omfattande över hela världen får besluten som fattas under dessa dagar stor påverkan.

Per-Olof Sjöö och Tony Berggren är på plats för att driva den motion som GS tagit fram tillsammans med vår Europa federation och Värdsfederation. Per-Olof Sjöö kommer bland annat vara en av huvudtalarna och Tony Berggren ingår i den lilla förhandlingsdelegationen som förhandlar motionerna.

Tony Berggren, ombudsman på GS, på plats inför FSC General Assembly i Vancouver

(På bilden syns Tony Berggren, ombudsman på GS, på plats inför FSC General Assembly i Vancouver)

Motionen handlar om att öka det sociala skyddet för anställda inom våra branscher på global nivå. Det kan verka basalt men rätten till att utse skyddsombud och att en arbetsgivare ska följa lag och avtal är ingen självklarhet i alla delar av världen.
GS vill också hitta system för lönesättning som innebär att certifierade företag betalar eller överstiger minimilön. Helst ska begreppet levnadslön tillämpas, vilket innebär att lönen ska gå att leva på (en levnadslön överstiger ska överstiga statligt satta minimilöner som ibland inte går att leva på).

Vidare innehåller motionen skrivningar om ILOs kärnkonventioner, detta innebär att bolag med Inom FSC måste respektera rätten att organisera sig och rätten att förhandla kollektivt. Detta är långt ifrån en möjlighet i stora delar av världen.
Det största motståndet för detta kommer givetvis från arbetsgivarna och då särskilt från de Nordamerikanska bolag.

Det finns gott om globala svenska bolag inom systemet som är representerade under dessa dagar i Vancouver, som exempel kan nämnas SCA, Ikea, TetraPac men också skogsägare så som Sveaskog. Detta är tunga spelare inom FSC och det är nu dags att de stiger fram och tar ett ansvar för de värderingar som bolagen speglar i Sverige.

Läs mer om FSC General Assembly här!