GS i Almedalen

Publicerad:

GS finns även i år på plats under Almedalsveckan för att driva våra frågor. Här hittar ni de seminarier vi deltar i. Varmt välkomna!

Måndag 30/6

Hur kan det industriella byggandet skapa jobb och lösa bostadskrisen?

08:00 - 09:00, Strandvägen, H504
Arr: Smart Housing Småland


Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket, Diskuterar hur industriellt byggande kan lösa bostadskrisen samtidigt som det utvecklar trähusindustrin och ger fler jobb på landsbygden med Ingela Edlund, 2:e vice ordförande, LO. Peo har även under natten övernattat i Smart Housing Smålands bostadsprototyp.


Tisdag 1/7

Är klimatfrågan en facklig fråga?
– Ett seminarium om framtidens gröna sysselsättning.

14.30-15.30, Hamnplan 5
Arr: GS-facket


Under den senaste regeringsperioden har klimatfrågan fått stå tillbaka. Fokus har istället legat på krisbekämpning och ekonomi. Men har vi råd att bortse från klimatförändringen? Vad händer med företag som inte klarar att ställa om produktionsapparaten mot en hållbar utveckling? GS menar att en satsning på ny teknik, förnybara råvaror, export och nya gröna jobb är nödvändig. Nödvändig för att behålla jobben men också skapa nya.

Den gröna omställningen är enligt GS inte ett hot, utan en möjlighet. GS branscher kan bidra positivt till både klimat och arbetsmarknad. Skogen är en förnyelsebar naturresurs som, när den brukas på rätt sätt, minskar klimatpåverkan och skapar arbetstillfällen. Men det behövs en strategi för den gröna omställningen, som är central i en politik för full sysselsättning.

Under seminariet med temat grön sysselsättning diskuteras bland annat:

  • Vilka är förutsättningar för framtidens nya gröna jobb, utformade för ett hållbart samhälle?
  • Hur påverkas framtidens jobb av striktare miljötänk?
  • Vilka krav kan och bör ställas på sysselsättningspolitiken för grön omställning?

På seminariet medverkar:
Per-Olof Sjöö, ordförande GS Facket
Hans Winsa, forskningsledare Sveaskog
Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete
Mattias Johansson, stabschef Miljödepartementet
Moderator är Håkan A. Bengtsson från Arenagruppen.

"Statsminister Özz Nûjen" kommer till Almedalen

19.00, Gutevallen. FRI ENTRÉ! Alla får plats, kom i tid!

Föreställningen genomförs med stöd av bland andra LO, SACO, TCO och GS-facket.

Onsdag 2/7

Hur löser vi missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten och industribehovet?

08:00 - 09:15, Donners Brunns uteservering, Donners Plats 3
Arr: Trä- och Möbelföretagen (TMF), tillsammans med GS-facket

Hur kan ungdomsarbetslösheten bita sig fast samtidigt som industrin på många orter skriker efter fler anställda? Satsningar på yrkeshögskolor och yrkesintroduktionsavtal är bra men inte tillräcklig för industrins arbetskraftsbehov.

Medverkande:
Patrick Björck, riksdagsledamot (S).
Andreas Carlson, riksdagsledamot (KD).
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, Trä- och Möbelföretagen.
Per-Olof Sjöö, ordförande, GS-facket.
Marcus Westdahl, vd, EFG. Amelie von Zweigbergk, Yrkesprogramsutredningen.
Henrik Lindberg, forskare, Ratio.
Ulrik Simonsson, vd, Ungdomsbarom