Se seminariet i sin helhet i spelaren här ovan.

GS genomförde riksdagsseminarium tillsammans med LO och LRF

Publicerad:

Den 9/4 genomförde GS-facket riksdagsseminariet ”Hur ökar vi det träindustriella byggandet och driver Sveriges bioekonomi framåt?” tillsammans med LO och LRF. Seminariets syfte var att ge riksdagsledamöterna en tydligare bild av de utmaningar och möjligheter som finns för ett ökat träindustriellt byggande. Ett ökat träindustriellt byggande är bra för att säkerställa en efterfrågan på produkter tillverkade av GS-fackets medlemmar.

Seminariet inleddes med att utredaren Agneta Ögren berättade om de viktigaste delarna i skogsutredningen som nu ligger ute på remiss. Bland annat nämnde hon behovet av politisk styrning av vad skogsråvaran ska användas till då skogen helt enkelt inte räcker om alla som gör anspråk på skogen får som de vill.

Därefter berättade boverkets general direktör Anders Sjelvgren om arbetet med klimatdeklarationer. Den 1 januari 2022 föreslås att klimatdeklarationer införs. Det innebär att byggherrar måste deklarera hur mycket co2 som bygget släppt ut. Då räknas från materialtillverkning för bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar tills huset är klart. Däremot kommer inget gränsvärde för hur mycket co2 som tolereras finnas redan 2022, det föreslås istället fasas in till och med 2027.

Paul Christensen som är ordförande för LRF skogsägarna pratade om vad som krävs för att vi ska driva bioekonomin framåt. Där lyfte Paul särskilt behovet att främja skogsägarens drivkrafter och lönsamhet, att möjliggöra ökad tillväxt samt att balansera målen mellan produktion och bevara.

I den sista delen av seminariet fick 6 olika aktörer lämna sina önskemål till riksdagsledamöterna där de specificerade vad de ville att politiken skulle göra för att främja ett ökat träindustriellt byggande. Där deltog bland andra:

  • Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket
  • Johan Hall, utredare LO
  • Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli
  • Peter Mossbrant, VD Derome Hus
  • Evelina Fahlesson, kommunalråd (S) Skellefteå Kommun
  • Sandra Frank, medgrundare och marknadsansvarig vid Arvet

GS-fackets Per-Olof Sjöö lyfte tre förslag:

  1. Vi behöver säkerställa tillgången på råvara och arbetskraft med den självklara utgångspunkten att skogen ska brukas hållbart utifrån alla aspekter.
  2. Vi behöver inrätta ett nationellt träbyggnadsprogram där politiken kan samla alla områden som är berörda. Det krävs tydliga signaler om att det är åt detta håll den samlade politiken drar.
  3. Vi behöver se över bostadsfinansieringsfrågan. Kombinationen bolånetak och amorteringskrav är ett hinder för att etablera sig på bostadsmarknaden.

För GS är det självklart att jobba för ett ökat träindustriellt byggande. En hög efterfrågan på de produkter som GS medlemmar tillverkar är bra för att säkerställa sysselsättning och jobb i våra branscher.

Seminariet går att se i sin helhet här och samtliga förslag går att läsa här.