GS-facket varslar om konfliktåtgärder mot Annahus-Tunastugan

Publicerad:

Idag den 2 mars varslar GS-facket om konfliktåtgärder mot företaget Annahus – Tunastugan i Östhammar. Anledningen är att företaget vägrar teckna gällande kollektivavtal med GS-facket. Om inte företaget tecknar kollektivavtal träder konfliktåtgärderna i kraft den 16 mars.

GS-facket har sedan våren 2019 fört dialog med företaget Annahus – Tunastugan om att teckna kollektivavtal. Företaget har dock konsekvent vägrat teckna kollektivavtal med hänvisning till kostnadsskäl. Annahus huvudsakliga verksamheter består av att tillverka villor, fritidshus och andra träkomponenter till bygghandel. GS-facket anser därför att företaget bedriver verksamhet inom GS-fackets branscher och företaget ska således omfattas av träindustriavtalet.

Annahus avviker från branschnormer på flera områden som ger företaget möjlighet att konkurrera om lägre priser på liknande produkter som tillverkas av företag som tecknat kollektivavtal med GS-facket. Det är en av GS-fackets viktigaste uppgifter som fackförbund att se till att företag som har kollektivavtal inte blir prispressade och utkonkurrerade av företag som inte har kollektivavtal.

På företaget arbetar 5 personer som skulle omfattas av träindustriavtalet idag. Däribland en GS medlem som inte får, eller garanteras, flera delar som träindustriavtalet ger rätt till, tillexempel arbetstidsförkortning. Företaget har alldeles nyligen efter påtryckningar från GS-facket tecknat Fora-försäkringar för de anställda. Dessa försäkringar är dock inte garanterade om företaget saknar ett kollektivavtal utan förutsätter att företaget löpande betalar in avgift till Fora, något som ett avtalslöst företag när som helst kan upphöra med.

GS-facket beklagar att ett kollektivavtal inte har träffats via dialog och förhandling. Som fackförbund värnar vi en god relation med alla våra motparter.

Däremot har GS-facket inte bara en grundlagsskyddad rätt (regeringsformen kapitel 2 paragraf 14) att vidta stridsåtgärder, det är också vår skyldighet att säkerställa konkurrensneutralitet inom våra branscher. Det är en viktig del i den svenska modellen som tjänat såväl arbetstagare, arbetsgivare och samhälle väl. I Sverige konkurrerar inte företag med sämre villkor.

Vad händer nu?

GS-facket hoppas naturligtvis att Annahus kommer teckna kollektivavtal innan stridsåtgärderna träder i kraft så att konflikthotet kan blåsas av.

Men om så inte sker kommer de anställda tas ut i strejk med start 16 mars. Förbundet kommer också se över möjligheterna för sympatiåtgärder från andra förbund.