GS representanter valda till internationella uppdrag

Publicerad:

UNI grafiska- och förpackningsbranschens fjärde kongress valde idag om GS avtalssekreterare, Tommy Andersson, som president. Kongressen valde även in GS ombudsman Madelene Engman i världsstyrelsen.

I sitt installationstal tackade han för förtroendet. Tommy tackade också för alla positiva rapporter om organisering som givits på kongressen. Detta är det viktigaste arbete vi som fackföreningar har att rekrytera medlemmar så vi blir starkare och får kraft att teckna fler avtal.

- Jag är stolt och glad över att få chansen att delta i arbetet inom UNI Grafiska och förpackningsbranschen globalt. Särskilt som det stora fokusområdet är organisering, säger Madelene Engman