Digitalisering och demokrati

Publicerad:

Under torsdagen (7/5) deltog GS förbundsordförande, I en paneldebatt om digitalisering och demokrati.

Inledde gjorde professor Jesper Strömbäck, som forskat i hur digitaliseringen påverkar våra medievanor. Han lyfte bland annat trenden med att de som aktivt söker nyheter minskar medan de som aktivt undviker nyheter ökar. I och med det ökande antalet nyhetskanaler har du lättare att välja vad du ska se,
– Vi har mer medier men mindre journalistik i förhållandet till antalet medier än tidigare, säger Jesper Strömbäck. Han fortsätter,
– Det har aldrig varit så enkelt som nu att undvika nyheter.


Efter den inledande presentationen så tog en paneldebatt vid där GS fackets ordförande Per-Olof Sjöö, Janette Gustavfsdotter, VD för Utgivarna, Göran Gustafsson ordförande för Grafiska företagen och Per Lodenius (C), ledamot i kulturutskottet, deltog.

– Vi måste bejaka teknisk utveckling, samtidigt måste vi skydda demokratin, säger Per-Olof Sjöö och pratar om att det måste finnas bra journalistik i hela landet så att medborgarna vet vad som händer, inte bara i storstäderna, utan i deras närområde.

Debatten kretsade mycket kring behovet av god journalistik oavsett medium men att det är viktigt att medborgarna har tillgång till nyhetsrapportering som inte bara rör storstäderna.

– Journalistiken blir centraliserad, säger Per Lodenius, i samband med att man pratar om att det är svåra tider för landsortspressen.

Panelen var enig om vikten av ordentlig nyhetsrapportering, oavsett mediekanal. Men både GS och Grafiska företagen vill slå ett slag för den tryckta nyhetstidningen som en viktig kanal för både nyheter och samhällsinformation.