Bra med enklare regler för småhus, men inte en lösning på bostadsbristen

Publicerad:

Igår röstades förslaget om ”Attefallhus” igenom. Det är en utökning på den klassiska Friggeboden och gör att du kan bygga 25 kvadratmeters komplementbyggnad för separata hushåll på tomten utan bygglov.

GS ser positivt på detta då det kan skapa fler arbetstillfällen i våra branscher. Det är dock ingen lösning på den galopperande bostadsbristen. Regeringen har överlämnat bostadspolitiken till den fria marknaden och köerna för att få en bostad ringlar sig allt längre.

Bostadsbristen hämmar tillväxten i Sverige och regeringen sitter med armarna i kors. Är regeringens lösning på problemet andrahandsuthyrning och friggebodar?

GS vill se en ökad satsning på hållbart byggande av bostäder i hela Sverige. Det gäller att skapa förutsättningar för att bygga både nya småhus och flerfamiljsbostäder.

Läs mer:
GS: Bygg för livet – bygg i trä!
SvT: Attefallhusen klubbade i riksdagen