GS och BWI ordförande Per-Olof Sjöö tillsammans med general sekreteraren för SC Hassan Al Thawari och general sekreteraren för BWI Ambet Yuson

Historiskt avtal tecknat för att förbättra arbetsvillkoren för byggarbetare inför Fotbolls-VM i Qatar 2022

Publicerad:

GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö är även ordförande för det internationella facket BWI (Building and Wood Workers’ International) som organiserar arbetare i skogs-, trä- och byggbranschen över hela världen. Idag tecknade BWI ett historiskt avtal med the Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC), den myndighet i Qatar som ansvarar för byggandet av fotbollsarenorna inför VM 2022.

Det hör inte till vanligheterna att avtal som involverar migrantarbetares rättigheter träffas i Qatar. Landet har en historia av att inte respektera fackliga rättigheter, särskilt bland redan utsatta migrantarbetare. Inför det att Qatar skall vara värd för fotbolls-VM 2022 har byggandet av flera nya superarenor startat. Oftast är arbetsmiljön undermålig och arbetsförhållandena för de migrantarbetare som bygger arenorna rent av farliga. Flera byggarbetare har dött som ett resultat av den höga arbetsbelastningen och bristfälliga säkerheten.

Avtalet är ett första viktigt steg för att förbättra situationen för migrantarbetarna i Qatar. Det är en stor framgång för fackföreningsrörelsen globalt men framförallt har vi skapat ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön för några av världens mest utsatta arbetare.” – kommenterar GS och BWIs ordförande Per-Olof Sjöö avtalet.

Avtalet som tecknats ger BWI tillgång att göra inspektioner på byggarbetsplatserna. Avtalet är i första hand orienterat kring arbetsmiljöfrågor och resultatet av en längre tid med förhandlingar. Förhoppningen är att detta avtal kommer leda till fortsatta samarbeten för att säkra att fackliga rättigheter respekteras fullt ut för migrantarbetarna i Qatar.