Kalendarium 2020

 

April

2 Styrelsemöte Avd. 15

14-15 Förbundsstyrelse

22 Årsmöte Avd. 15

Maj

7 Avtalskonferens region 4

12-13 Förbundsstyrelse

25-27 Utbildning BAM (Avd. 15) INSTÄLLD

Juni

15-16 Förbundsstyrelse

16-17 Förbundsmöte

Augusti

25-26 Förbundsstyrelse

27-28 Uppsakarutbildning region 4

September

16 Förbundsstyrelse

15-17 Ombudsmannakonferens

28-30 Utbildning SAM 1 (Avd. 15)

Oktober

12-13 Utbildning SAM 2 (Avd. 15)

14-16 Utbildning Vald i GS (Avd. 15)

14-15 Förbundsstyrelse

November

17-20 Förhandlarutbildning (Avd. 15)

17-18 Förbundsstyrelse

18-19 Förbundsmöte

December

3 Halvårsmöte avdelning 15

10-11 Uppsökarutbildning region 4

14 Avdelningens försäkringsråd

16-17 Förbundsstyrelse