Arbetsmiljö

I Sverige har skyddsombuden en unik ställning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.

  • Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter.

  • Skyddsombudens befogenheter:

Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter, bland annat:

  • att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
  • att få utbildning
  • att få delta vid planering av nya och ändrade lokaler

Regionala skyddsombud utses av den lokala fackliga avdelningen och har samma rättigheter som lokala skyddsombud.

Regionala skyddsombud är ett stöd för lokala skyddsombud och arbetstagare på alla arbetsplatser inom GS verksamhetsområde. 

Vill ni ha ett besök av oss regionala skyddsombud, eller vill bli regionalt skyddsombud själv?

Ta kontakt med oss, vi är där för er!

Vidare läsning:

Länk till Regionalt skyddsombud - en handledning från LO

Länk till Arbetsmiljöverkets information om skyddsombuden