"Enkla jobb" är olönsamma för företagarna.

Det finns många orsaker till att ha en fortsatt ökad löneutveckling och bra anställningsvillkor. Europeisk forskning visar tydligt: Länder som värnar en bra arbetsmiljö och bra anställningstrygghet har högre sysselsättning. Blir då inte företagen lidande om de måste ta hänsyn till anställningstrygghet och rimliga anställningsvillkor? Nej tvärtom, sambandet är i stället det rakt motsatta. I den just nu heta debatten om sänkta ingångslöner och fler låglönejobb, enkla jobb, är sambandet tydligt. Sverige hade 2008–2015 den lägsta andelen lågavlönade jobb, men samtidigt den näst högsta sysselsättningsgraden efter Norge. Även Danmark och Finland uppvisar samma positiva kombination av låg andel låglönejobb och hög sysselsättning. Sambandet blir ännu tydligare då sysselsättningen jämförs med ett sammanvägt mått på anställningarnas kvalitet, som trygga anställningsvillkor och bra arbetsmiljö. Ju högre kvalitet på arbetsvillkoren desto högre sysselsättning. Forskningen visar dessutom ett liknande mönster vad gäller produktiviteten, en för den internationella konkurrensen mycket viktig faktor. Sverige återfinns bland det tiotalet länder med högst produktivitet och har lyckats kombinera denna höga produktivitet med att skapa näst högst sysselsättningsgrad inom EU. För arbetsgivarna borde det vara extra intressant att forskningsstudier konstaterar ett rakt samband mellan industriell styrka och jobbens kvalitet. Med andra ord: Även arbetsgivarna vinner på att anställda har trygga arbetsförhållanden och positiv löneutveckling eftersom det gynnar företagens produktivitet och vinster. Det är mycket märkligt att svenskt näringsliv fortfarande inte har förstått detta. Vill inte företagen få så bra vinst som möjligt?

Dan Strängby

Facklig/Politisk ansvarig

GS Facket Avdelning 7 Skaraborg