Arbetsmiljö

GS absoluta målsättning är att alla våra arbetsplatser ska ha en trygg och säker arbetsmiljö!

Har du frågor eller problem med arbetsmiljön?

Ring avdelningens arbetsmiljöansvarige, Alexander Blomqvist, på tel. 076-02 08 200.

 

RSO, Regionala SkyddsOmbud

Anders Persson

Patrik Blomkvist

Maria Blondin

Alexander Blomqvist

Krister Lundmark

Martin Södersten

Lars Nilsson

Peter Larsson

Christer Dahlberg