Tillsammans är vi starka - bli medlem du med!

Ju fler vi är desto starkare väger våra krav i förhandlingarna!

  • Förhandlingshjälp
  • Trygghet
  • Försäkringspaket
  • Möjlighet till inkomstförsäkring
Bli medlem i GS! Seasonal worker?